fbpx
click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
mở rộng
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain Vị trí của tôi Toàn màn hình Lùi Tới

0 đến 300

0 đến 150

We found 0 results. View results
Your search results

Diện tích đất tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Lâm Đồng theo quyết định số: 51/2023/QĐ-UBND

Đăng bởi Dalat Homes ngày 06/09/2023
0

Nhiều nhà đầu tư đang quan tâm vấn đề tách thửa tại Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung. Và nhiều gia đình quan tâm tách thửa để phân chia tài sản cho con cái nhưng không nắm rõ diện tích tối thiểu được tách là bao nhiêu. Để có thể tách hoặc hợp nhất thửa đất thì thửa đất phải đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa.

Quyết định số: 51/2023/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng ngày 18 tháng 08 năm 2023 quy định rõ điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo Điều 5 của Quyết định, Thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa và sau khi trừ hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng (nếu có) phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp sau đây:

1. Tách thửa đất ở đô thị

a) Nhà phố: diện tích đất ở ≥ 40,0m² và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥4,0 m.

b) Nhà liên kế có sân vườn: diện tích đất ở ≥ 72,0m² và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥4,5 m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10,0 m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 64,0m² và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,0 m.

c) Nhà biệt lập: diện tích đất ở ≥ 250,0m² và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10,0 m đổi với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10,0 m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 200,0m² và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10,0 m.

d) Biệt thự: diện tích đất ở ≥ 400,0m² và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 12,0 m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥10,0m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 250,0m² và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10,0 m.

đ)Trường hợp thửa đất ở tại đô thị chưa có quy định về dạng kiên trúc nhà ở thì diện tích, kích thước tối thiểu tách thửa theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

2. Tách thửa đất ở nông thôn

a) Trường hợp đã có quy định dạng kiến trúc nhà ở tại quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì diện tích đất ở tách thửa theo quy định dạng kiến trúc nhà ở của quy hoạch đó. Trường hợp kỳ quy hoạch xây dựng đã hết mà cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản cho kéo dài hoặc phê duyệt kỳ tiếp theo, thì tiếp tục áp dụng theo quy hoạch đó cho đến khi quy hoạch mới được phê duyệt.

b) Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích đất ở ≥ 72,0m² và kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông ≥ 4,5 m.

3. Tách thửa đất đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất phi nông nghiệp khác) của hộ gia đình, cá nhân thực hiện như sau:

a) Đối với thửa đất có thời hạn sử dụng lâu dài thì thực hiện tách thửa theo khoản 1 (trường hợp thửa đất tại các phường, thị trấn) hoặc khoản 2 (trường hợp thửa đất tại các xã) Điều này.

b) Đối với thửa đất sử dụng có thời hạn thì thực hiện tách thửa theo quy định khoản 4 Điều này.

4. Tách thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác: diện tích đất tối thiểu tách thửa là 500m² tại khu vực đô thị (các phường, thị trấn); 1.000m² tại khu vực nông thôn (các xã) gồm cả phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng (nếu có) và không yêu cầu tiếp giáp với đường giao thông; trường hợp thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác tiếp giáp với đường giao thông, thì các thửa đất sau khi tách thửa, cạnh tiếp giáp đường có kích thước phải ≥ 10,0 m.

5. Tách thửa đất rừng sản xuất là rừng trồng: diện tích đất tối thiểu tách thửa là 10.000 m².

6. Không quy định diện tích đất tối thiểu để tách thửa khi thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước; người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng; để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà cho hộ nghèo đa chiều (hộ nghèo, hộ cận nghèo), hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở theo quy định hiện hành.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật.

 • TÌM KIẾM CHI TIẾT

  0 đến 300

  0 đến 150

 • LIÊN HỆ

  39 Mai Hắc Đế, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng

  0939369039

  [email protected]

  www.dalathomes.com

Đà Lạt Homes

So sánh nhà đất